NVT

De Nederlandse vereniging voor Traumachirurgie is een subvereniging van de Nederlandse vereniging voor heelkunde. De belangrijkste missie van de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie is het bevorderen van de kwaliteit van zorg voor ongevalslachtoffers in Nederland. Dit wordt bereikt door adequate opleiding, wetenschappelijk onderzoek, registratie en controle en de regie over de samenwerking met de andere disciplines binnen de traumazorg.

SD Communicatie heeft voor de NVT Events een event app ontwikkeld. De app kun je downloaden via de appstore (Android en iOS).

  • Vormgeving app
  • Technische realisatie
  • Onderhoud app
  • Beheer van de app (toevoegen content events)

Informatie

Delen